Uw Financial Controller is goed en breed opgeleid en heeft een brede bedrijfservaring. Ik ben gewend om op alle niveau's te communiceren en in staat me diep in uw bedrijf in te graven om u optimaal ter zijde te staan. En daarnaast …. ben ik ook gewoon een prettig mens.
 
 

Uw Financial Controller heet Gert-Jan Loeffen.

In 1981 studeer ik af aan de HEAO te Eindhoven, richting commerciële economie. Zeven jaar later mag ik, na een intensieve studie in avonden en weekenden, de bul in ontvangst nemen behorend bij de studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg.

Vanaf 1981 ben ik werkzaam; aanvankelijk als bedrijfsadviseur en sinds 1993 als financial controller. Tot mijn werkgevers behoren o.a. Volvo Nederland Personenauto, Bouwfonds Woningbouw, DHV Ingenieurs en DHL Logistics.

In de functie van financial controller ben ik eerst en vooral verantwoordelijk voor het goed functioneren van de administratieve afdeling en de tijdigheid en juistheid van financiële rapportages. Daarnaast werk ik aan allerlei veranderings- en verbeteringsprocessen. Voorbeelden daarvan zijn:

  1. Integrale opzet van projectbeheer; op zichzelf staande projecten dienen zowel financieel-administratief als organisatorisch strikt te worden gevolgd teneinde het einddoel alsook de tijdsplanning en het budget goed te kunnen bewaken; 
  2. Cash flow management; banken en andere financiers zijn niet alleen geïnteresseerd in winstgevendheid maar zeker ook in het vermogen van een bedrijf om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dat vergt een goede planning van kasstromen;
  3. Contractbeheer; uit ieder contract en uit iedere overeenkomst vloeien rechten en verplichtingen voort die niet zelden financiële consequenties hebben. Deze dienen dan ook goed te worden gevolgd;
  4. Kostprijscalculatie; wat kost het eigenlijk om de producten van een bedrijf voort te brengen? De kostprijs hoeft niet bepalend te zijn voor de verkoopprijs, maar is wel de indicator voor de winstgevendheid van de transacties. U kunt uw kostprijzen maar beter kennen en weten welke factoren daarvoor bepalend zijn;
  5. Administratief beheer van subsidieprojecten; het kan aantrekkelijk zijn om nieuwe activiteiten of ontwikkelingen geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd te krijgen. U ontkomt echter niet aan de bijbehorende administratieve verplichtingen. Laat deze u echter niet ontmoedigen;
  6. Lange termijn planning; plannen en investeringen die de normale bedrijfsvoering te boven gaan vergen een financiële planning over meerdere jaren. Zo’n plan dient compleet en doordacht te zijn, en met regelmaat getoetst te worden aan de werkelijkheid.

Ik ben goed en breed opgeleid en heb een brede bedrijfservaring. Ik ben gewend om op alle niveau's te communiceren en in staat me diep in uw bedrijf in te graven om u optimaal ter zijde te staan. En daarnaast …. ben ik ook gewoon een prettig mens.

Uw Financial Controller: uw gesprekspartner zoals u zich die zou wensen!


   
      © uwfinancialcontroller.nl